Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

Formålet med dagtilbud er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi skal i gang med at justere og tydeliggøre det pædagogiske fundament i Kogletræet. Det fundament, som danner rammen for arbejdet med læreplanstemaer, der fremover skal være mere struktureret.

Vi skal også i højere grad i gang med at synliggøre arbejdet med læreplanstemaerne, og derved sikre højere inddragelse af forældre i den pædagogiske praksis.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg