Skip til hoved indholdet
  Hjem Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

 • Vi ser forældre som en ressource, og derfor stræber vi altid efter et sundt og frugtbart samarbejde med jer omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.
 • Vi bestræber os på altid at møde hinanden med positiv og anerkendende kommunikation - også når vi taler om det, der ikke er nemt.
 • Den daglige kontakt er vigtigt, og I kan altid tage fat i os, hvis der er noget I er i tvivl om, har spørgsmål til – eller hvis I har gode ideer til den pædagogiske praksis, så hører vi gerne om det.
 • Der er ingen dumme spørgsmål, eller ting vi ikke vil drøfte med jer.
 • I kan enten tale med personalet på stuen eller med den pædagogiske leder Ane Mortensen.
 • Vi dokumenterer flittigt på AULA, ligesom vi lægger madplaner, aktivitetsplaner og/eller invitationer til diverse arrangementer både lokalt i Kogletræet, men også hvis der er andre sjove tilbud i kommunen.
 • Det er vigtigt at I løbende holder jer orienteret på AULA, så I holder jer opdateret på jeres barns dagligdag i Kogletræet – der er mange svar at finde her, ligesom dokumentationen er et godt værktøj til at fortsætte dialogen derhjemme.
 
 

Sådan samarbejder vi med forældrene

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine daginstitutioner op i klynger, som hver består af cirka tre institutioner.

Vi er en del af Klynge B - som også består af Eventyrhuset samt Lillely.

Du kan som forældre sikre dig indflydelse i dit og resten af institutionens børns hverdag ved at blive en del af klynge-forældrebestyrelsen eller en af forældrekontaktgrupperne.

Klynge-forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra hele klyngen. Den består af syv forældrerepræsentanter og to suppleanter, som vælges blandt forældrene. Valget til  klynge-forældrebestyrelsen afholdes typisk i andet kvartal, og man vælges for to år. Man kan vælge at stille op til forældrebestyrelsen, hvis man har tid og lyst.

 • Bestyrelsen arbejder med forskellige elementer af dagtilbuddets drift og udvikling.
 • I forhold til dagtilbuddets drift handler det blandt andet om principper for anvendelse af budgetrammen og valg om kommunal frokostordning.

Forældrekontaktgruppe

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for forældrekontaktgruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter, som altså kun vedrører det nære i Læringshusets Daginstitution. Det kan eksempelvis være:

 • Medhjælp/medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest og lignende.
 •  Medhjælp/medarrangør ved temaaftener og etablering af legegrupper.
 • Arrangering af den årlige fotografering af børnene.

I Høje-Tåstrup Kommune arbejder alle dagtilbud efter 3 værdisætninger, som en slags fælles filosofi eller ledestjerne for den pædagogiske praksis: 

 1. Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer
 2. Vi understøtter udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres eget liv.
 3. Børn har ret til kontinuerlig læring i legende demokratiske fællesskaber.

Det er det, vi ønsker at samarbejde med jer om - og for at sikre hvert enkelt barn de bedste forudsætninger, er det vigtigt for os at få så meget viden om jeres barn som muligt, så vi altid møder dem ud fra de forudsætninger, de hver især har i forhold til udvikling og læring – eller på pædagog-sprog:

"At vi møder børnene i zonen for nærmeste udvikling, i en struktureret og forudsigelig hverdag, med afsæt i, at det er de voksne og den pædagogiske praksis, som skal justeres og aldrig barnet."

Vi er hele tiden opmærksomme på små tegn på læring hos det enkelte barn i fællesskabet, og derudover har vi forskellige pædagogiske værktøjer, som vi anvender i forhold til at måle på børnenes sproglige udvikling.

Samtidig anvender vi SprogTrappen som et evalueringsværktøj til de mindste børn. Når sprogvurdering eller SprogTrappen er lavet, bliver den gennemgået med jer forældre, og vi taler om, hvad vi i fællesskab kan gøre, for at understøtte jeres barns sproglige udvikling.

På stuemøderne laver vi samlede fokuspunkter, så vi løbende kan følge med og blive klogere på børnenes generelle sproglige udvikling og samlede niveau.

Sprogvurderinger og SprogTrappen er samtidig vores overblik til at skabe fælles samlet refleksion over den pædagogiske praksis.

En til to gange om året inviterer vi til forældremøde, hvor vi taler om det, der er relevant for praksis lige nu og her samt fremadrettet.

Vi inviterer også løbende til forældrekaffe, hvor I har mulighed for at få en snak med de voksne, se jeres børn i leg med vennerne og så er det også en god mulighed for at hilse på de andre forældre i Kogletræet.

Det er sundt for børns relationer, at de oplever, at de voksne i deres liv også kan tale, grine og sludre med hinanden.

Daginstitution Kogletræet
Sankt Bendts Allé 6-8
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 34 00

Pædagogisk leder: Ane Mortensen
E-mail: AneMo@htk.dk

Klyngeleder:
Rikke Tidselholdt Nielsen
E-mail: RikkeNie@htk.dk

Mandag – fredag

Klokken 06.45 – 17.00

Lukkedage