Om os

Kogletræet er en integreret institution i to huse. Vuggestue i det ene, og børnehave i det andet.

Denne daginstitution ligger tæt på dejlige naturområder og legepladser, som giver muligheder for oplevelser i området.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde husene imellem og sammen med jer forældre. Her i Kogletræet har vi særlig fokus på overgangene i husene - altså imellem grupper samt imellem vuggestue og børnehave - bliver en god oplevelse og integration.

Vi er aldersopdelte i mindre grupper i begge huse. Vi arbejder ud fra relationer og tilknytning børn imellem samt børn og voksne imellem. Derfor arbejder vi differentieret og ud fra det enkelte barn ind i store og små fællesskaber.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg