Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

  • Vi ser forældre som en ressource, og derfor stræber vi altid efter et sundt og frugtbart samarbejde med jer omkring jeres barns trivsel, udvikling og læring.
  • Vi bestræber os på altid at møde hinanden med positiv og anerkendende kommunikation - også når vi taler om det, der ikke er nemt.
  • Den daglige kontakt er vigtigt, og I kan altid tage fat i os, hvis der er noget I er i tvivl om, har spørgsmål til – eller hvis I har gode ideer til den pædagogiske praksis, så hører vi gerne om det.
  • Der er ingen dumme spørgsmål, eller ting vi ikke vil drøfte med jer.
  • I kan enten tale med personalet på stuen eller med den pædagogiske leder Ane Mortensen.
  • Vi dokumenterer flittigt på AULA, ligesom vi lægger madplaner, aktivitetsplaner og/eller invitationer til diverse arrangementer både lokalt i Kogletræet, men også hvis der er andre sjove tilbud i kommunen.
  • Det er vigtigt at I løbende holder jer orienteret på AULA, så I holder jer opdateret på jeres barns dagligdag i Kogletræet – der er mange svar at finde her, ligesom dokumentationen er et godt værktøj til at fortsætte dialogen derhjemme.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg